Finn din drømmebolig

Bolig Status BRA-i BRA-e BRA TBA Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
29 Virtuell visning 98,3 5 103,3 25,6 2 470 000 16 483 2 470 000 4 940 000
33 Virtuell visning 121,9 5 126,9 22,3 4 465 000 27 127 4 465 000 8 930 000
34 Virtuell visning 98,3 5 103,3 25,6 2 855 000 18 408 2 855 000 5 710 000
38 Virtuell visning 121,9 5 126,9 22,3 4 780 000 28 705 4 780 000 9 560 000
39 Virtuell visning 98,3 5 103,3 25,6 3 115 000 19 708 3 115 000 6 230 000
40 Virtuell visning 61,7 5 66,7 12 1 920 000 12 712 1 920 000 3 840 000
41 Virtuell visning 88,8 5 93,8 11,9 2 835 000 18 040 2 835 000 5 670 000
43 Virtuell visning 121,9 5 126,9 22,3 5 040 000 30 002 5 040 000 10 080 000
44 Virtuell visning 98,3 5 103,3 25,6 3 480 000 21 533/td> 3 480 000 6 960 000

Bolig 29

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA-i: 98,3

—BRA-e: 5
—BRA: 103,3

—TBA: 25,6

—Innskudd: 2 470 000

—Felleskost pr. mnd.: 16 483

—Fellesgjeld 50%: 2 470 000

—Totalpris: 4 940 000

 

Bolig 33

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA-i: 121,9

—BRA-e: 5
—BRA: 126,9

—TBA: 22,3

—Innskudd: 4 465 000

—Felleskost pr. mnd.: 27 127

—Fellesgjeld 50%: 4 465 000

—Totalpris: 8 930 000

 

Bolig 34

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA-i: 98,3

—BRA-e: 5
—BRA: 103,3 

—TBA: 25,6

—Innskudd: 2 855 000

—Felleskost pr. mnd.: 18 408

—Fellesgjeld 50%: 2 855 000

—Totalpris: 5 710 000

 

Bolig 38

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA-i: 121,9

—BRA-e: 5
—BRA: 126,9

—TBA: 22,3

—Innskudd: 4 780 000

—Felleskost pr. mnd.: 28 705

—Fellesgjeld 50%: 4 780 000

—Totalpris: 9 560 000

 

Bolig 39

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA-i: 98,3

—BRA-e: 5
—BRA: 103,3

—TBA: 25,6

—Innskudd: 3 115 000

—Felleskost pr. mnd.: 19 708

—Fellesgjeld 50%: 3 115 000

—Totalpris: 6 230 000

 

Bolig 40

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA-i: 61,7

—BRA-e: 5
—BRA: 66,7

—TBA: 12 

—Innskudd: 1 920 000

—Felleskost pr. mnd.: 12 712

—Fellesgjeld 50%: 1 920 000

—Totalpris: 3 840 000

 

Bolig 41

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA-i: 88,8

—BRA-e: 5
—BRA: 93,8

—TBA: 11,9

—Innskudd: 2 835 000

—Felleskost pr. mnd.: 18 040

—Fellesgjeld 50%: 2 835 000

—Totalpris: 5 670 000

 

Bolig 43

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA-i: 121,9

—BRA-e: 5
—BRA: 126,9

—TBA: 22,3

—Innskudd: 5 040 000

—Felleskost pr. mnd.: 30 002

—Fellesgjeld 50%: 5 040 000

—Totalpris: 10 080 000

 

Bolig 44

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA-i: 98,3

—BRA-e: 5
—BRA: 103,3

—TBA: 25,6

—Innskudd: 3 480 000

—Felleskost pr. mnd.: 21 533

—Fellesgjeld 50%: 3 480 000

—Totalpris: 6 960 000

 

Bolig 45

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA-i: 

—BRA-e: 5

—BRA: 

—TBA: 

—Innskudd: 2 075 000

—Felleskost pr. mnd.: 13 487

—Fellesgjeld 50%: 2 075 000

—Totalpris: 4 150 000

Kontakt oss

Kom i kontakt med oss med å sende en e-post