Finn din drømmebolig

Bolig Status BRA P-rom Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
27 Solgt 86,6 80,5 2 900 000 8 000 2 900 000 5 800 000
28 Solgt 88,7 81,9 3 050 000 8 280 3 050 000 6 100 000
29 98,3 90,4 2 375 000 7 600 2 375 000 4 750 000
30 61,7 59,1 1 445 000 5 220 1 445 000 2 890 000
31 88,8 82,7 2 245 000 7 140 2 245 000 4 490 000
32 94,8 89,7 3 350 000 8 880 3 350 000 6 700 000
33 121,9 115,9 4 295 000 11 000 4 295 000 8 590 000
34 98,3 90,4 2 745 000 8 120 2 745 000 5 490 000
35 61,7 59,1 1 695 000 5 580 1 695 000 3 390 000
36 88,8 82,7 2 495 000 7 490 2 495 000 4 990 000
37 Solgt 94,8 89,7 3 600 000 9 230 3 600 000 7 200 000
38 121,9 115,9 4 595 000 11 420 4 595 000 9 190 000
39 98,3 90,4 2 995 000 8 480 2 995 000 5 990 000
40 61,7 59,1 1 845 000 5 790 1 845 000 3 690 000
41 88,8 82,7 2 725 000 7 820 2 725 000 5 450 000
42 94,8 89,7 3 850 000 9 590 3 850 000 7 700 000
43 121,9 115,9 4 845 000 11 780 4 845 000 9 690 000
44 98,3 90,4 3 345 000 8 970 3 345 000 6 690 000
45 61,7 59,1 1 995 000 6 000 1 995 000 3 990 000
46 Solgt 133,5 125,5 5 745 000 13 390 5 745 000 11 490 000
47 114,9 106,3 5 095 000 11 930 5 095 000 10 190 000

Bolig 27

—Status: Solgt

—BRA: 86,6 m2

—P-rom: 80,5 m2

—Innskudd: 2 900 000

—Felleskost pr. mnd.: 8 000

—Fellesgjeld 50%: 2 900 000

—Totalpris: 5 800 000

 

Bolig 28

—Status: Solgt

—BRA: 88,7 m2

—P-rom: 81,9 m2

—Innskudd: 3 050 000

—Felleskost pr. mnd.: 8 280

—Fellesgjeld 50%: 3 050 000

—Totalpris: 6 100 000

Bolig 29

—Status: Ledig

—BRA: 98,3 m2

—P-rom: 90,4 m2

—Innskudd: 2 375 000

—Felleskost pr. mnd.: 7 600

—Fellesgjeld 50%: 2 375 000

—Totalpris: 4 750 000

Bolig 30

—Status: Ledig

—BRA: 61,7 m2

—P-rom: 59,1 m2

—Innskudd: 1 445 000

—Felleskost pr. mnd.: 5 220

—Fellesgjeld 50%: 1 445 000

—Totalpris: 2 890 000

Bolig 31

—Status: Ledig

—BRA: 88,8 m2

—P-rom: 82,7 m2

—Innskudd: 2 245 000

—Felleskost pr. mnd.: 7 140

—Fellesgjeld 50%: 2 245 000

—Totalpris: 4 490 000

Bolig 32

—Status: Ledig

—BRA: 94,8 m2

—P-rom: 89,7 m2

—Innskudd: 3 350 000

—Felleskost pr. mnd.: 8 880

—Fellesgjeld 50%: 3 350 000

—Totalpris: 6 700 000

Bolig 33

—Status: Ledig

—BRA: 121,9 m2

—P-rom: 115,9 m2

—Innskudd: 4 295 000

—Felleskost pr. mnd.: 11 000

—Fellesgjeld 50%: 4 295 000

—Totalpris: 8 590 000

Bolig 34

—Status: Ledig

—BRA: 98,3 m2

—P-rom: 90,4 m2

—Innskudd: 2 745 000

—Felleskost pr. mnd.: 8 120

—Fellesgjeld 50%: 2 745 000

—Totalpris: 5 490 000

Bolig 35

—Status: Ledig

—BRA: 61,7 m2

—P-rom: 59,1 m2

—Innskudd: 1 695 000

—Felleskost pr. mnd.: 5 580

—Fellesgjeld 50%: 1 695 000

—Totalpris: 3 390 000

Bolig 36

—Status: Ledig

—BRA: 88,8 m2

—P-rom: 82,7 m2

—Innskudd: 2 495 000

—Felleskost pr. mnd.: 7 490

—Fellesgjeld 50%: 2 495 000

—Totalpris: 4 990 000

Bolig 37

—Status: Ledig

—BRA: 94,8 m2

—P-rom: 89,7 m2

—Innskudd: 3 600 000

—Felleskost pr. mnd.: 9 230

—Fellesgjeld 50%: 3 600 000

—Totalpris: 7 200 000

Bolig 38

—Status: Ledig

—BRA: 121,9 m2

—P-rom: 115,9 m2

—Innskudd: 4 595 000

—Felleskost pr. mnd.: 11 420

—Fellesgjeld 50%: 4 595 000

—Totalpris: 9 190 000

Bolig 39

—Status: Ledig

—BRA: 98,3 m2

—P-rom: 90,4 m2

—Innskudd: 2 995 000

—Felleskost pr. mnd.: 8 480

—Fellesgjeld 50%: 2 995 000

—Totalpris: 5 990 000

Bolig 40

—Status: Ledig

—BRA: 61,7 m2

—P-rom: 59,1 m2

—Innskudd: 1 845 000

—Felleskost pr. mnd.: 5 790

—Fellesgjeld 50%: 1 845 000

—Totalpris: 3 690 000

Bolig 41

—Status: Ledig

—BRA: 88,8 m2

—P-rom: 82,7 m2

—Innskudd: 2 725 000

—Felleskost pr. mnd.: 7 820

—Fellesgjeld 50%: 2 725 000

—Totalpris: 5 450 000

Bolig 42

—Status: Ledig

—BRA: 94,8 m2

—P-rom: 89,7 m2

—Innskudd: 3 850 000

—Felleskost pr. mnd.: 9 590

—Fellesgjeld 50%: 3 850 000

—Totalpris: 7 700 000

Bolig 43

—Status: Ledig

—BRA: 121,9 m2

—P-rom: 115,9 m2

—Innskudd: 4 845 000

—Felleskost pr. mnd.: 11 780

—Fellesgjeld 50%: 4 845 000

—Totalpris: 9 690 000

Bolig 44

—Status: Ledig

—BRA: 98,3 m2

—P-rom: 90,4 m2

—Innskudd: 3 345 000

—Felleskost pr. mnd.: 8 970

—Fellesgjeld 50%: 3 345 000

—Totalpris: 6 690 000

Bolig 45

—Status: Ledig

—BRA: 61,7 m2

—P-rom: 59,1 m2

—Innskudd: 1 995 000

—Felleskost pr. mnd.: 6 000

—Fellesgjeld 50%: 1 995 000

—Totalpris: 3 990 000

Bolig 46

—Status: Solgt

—BRA: 133,5 m2

—P-rom: 125,5 m2

—Innskudd: 5 745 000

—Felleskost pr. mnd.: 13 390

—Fellesgjeld 50%: 5 745 000

—Totalpris: 11 490 000

Bolig 47

—Status: Ledig

—BRA: 114,9 m2

—P-rom: 106,3 m2

—Innskudd: 5 095 000

—Felleskost pr. mnd.: 11 930

—Fellesgjeld 50%: 5 095 000

—Totalpris: 10 190 000

Kontakt oss

Kom i kontakt med oss med å sende en e-post