Finn din drømmebolig

Bolig Status BRA P-rom Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
27 Solgt
28 Solgt
29 Virtuell visning 98,3 90,4 2 470 000 12 370 2 470 000 4 940 000
30 Solgt
31 Virtuell visning 88,8 82,7 2 335 000 11 650 2 335 000 4 670 000
32 Solgt
33 Virtuell visning 121,9 115,9 4 465 000 19 690 4 465 000 8 930 000
34 Virtuell visning 98,3 90,4 2 855 000 13 650 2 855 000 5 710 000
35 Virtuell visning 61,7 59,1 1 765 000 9 000 1 765 000 3 530 000
36 Solgt
37 Solgt
38 Virtuell visning 121,9 115,9 4 780 000 20 740 4 780 000 9 560 000
39 Virtuell visning 98,3 90,4 3 115 000 14 520 3 115 000 6 230 000
40 Virtuell visning 61,7 59,1 1 920 000 9 510 1 920 000 3 840 000
41 Virtuell visning 88,8 82,7 2 835 000 13 320 2 835 000 5 670 000
42 Solgt
43 Virtuell visning 121,9 115,9 5 040 000 21 600 5 040 000 10 080 000
44 Virtuell visning 98,3 90,4 3 480 000 15 730 3 480 000 6 960 000
45 Virtuell visning 61,7 59,1 2 075 000 10 030 2 075 000 4 150 000
46 Solgt
47 Solgt

Bolig 27 – Solgt

Bolig 28 – Solgt

 

Bolig 29

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA: 98,3 m2

—P-rom: 90,4 m2

—Innskudd: 2 470 000

—Felleskost pr. mnd.: 12 370

—Fellesgjeld 50%: 2 470 000

—Totalpris: 4 940 000

 

Bolig 30 Solgt

 

Bolig 31

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA: 88,8 m2

—P-rom: 82,7 m2

—Innskudd: 2 335 000

—Felleskost pr. mnd.: 11 650

—Fellesgjeld 50%: 2 335 000

—Totalpris: 4 670 000

 

Bolig 32 Solgt

 

Bolig 33

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA: 121,9 m2

—P-rom: 115,9 m2

—Innskudd: 4 465 000

—Felleskost pr. mnd.: 19 690

—Fellesgjeld 50%: 4 465 000

—Totalpris: 8 930 000

 

Bolig 34

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA: 98,3 m2

—P-rom: 90,4 m2

—Innskudd: 2 855 000

—Felleskost pr. mnd.: 13 650

—Fellesgjeld 50%: 2 855 000

—Totalpris: 5 710 000

 

Bolig 35

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA: 61,7 m2

—P-rom: 59,1 m2

—Innskudd: 1 765 000

—Felleskost pr. mnd.: 9 000

—Fellesgjeld 50%: 1 765 000

—Totalpris: 3 530 000

 

Bolig 36Solgt

 

Bolig 37 – Solgt

 

Bolig 38

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA: 121,9 m2

—P-rom: 115,9 m2

—Innskudd: 4 780 000

—Felleskost pr. mnd.: 20 740

—Fellesgjeld 50%: 4 780 000

—Totalpris: 9 560 000

 

Bolig 39

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA: 98,3 m2

—P-rom: 90,4 m2

—Innskudd: 3 115 000

—Felleskost pr. mnd.: 14 520

—Fellesgjeld 50%: 3 115 000

—Totalpris: 6 230 000

 

Bolig 40

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA: 61,7 m2

—P-rom: 59,1 m2

—Innskudd: 1 920 000

—Felleskost pr. mnd.: 9 510

—Fellesgjeld 50%: 1 920 000

—Totalpris: 3 840 000

 

Bolig 41

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA: 88,8 m2

—P-rom: 82,7 m2

—Innskudd: 2 835 000

—Felleskost pr. mnd.: 13 320

—Fellesgjeld 50%: 2 835 000

—Totalpris: 5 670 000

 

Bolig 42 – Solgt

 

Bolig 43

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA: 121,9 m2

—P-rom: 115,9 m2

—Innskudd: 5 040 000

—Felleskost pr. mnd.: 21 600

—Fellesgjeld 50%: 5 040 000

—Totalpris: 10 080 000

 

Bolig 44

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA: 98,3 m2

—P-rom: 90,4 m2

—Innskudd: 3 480 000

—Felleskost pr. mnd.: 15 730

—Fellesgjeld 50%: 3 480 000

—Totalpris: 6 960 000

 

Bolig 45

—Status: Ledig

Virtuell visning

—BRA: 61,7 m2

—P-rom: 59,1 m2

—Innskudd: 2 075 000

—Felleskost pr. mnd.: 10 030

—Fellesgjeld 50%: 2 075 000

—Totalpris: 4 150 000

 

Bolig 46 – Solgt

 

Bolig 47

—Status: Solgt

Kontakt oss

Kom i kontakt med oss med å sende en e-post