Finn din drømmebolig

Bolig Status BRA P-rom Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
18 78,3 72,9 1 745 000 6 220 1 745 000 3 490 000
19 60,7 58,7 1 345 000 5 120 1 345 000 2 690 000
20 104,5 97,3 2 645 000 8 300 2 645 000 5 290 000
21 95,0 90,2 2 195 000 7 360 2 195 000 4 390 000
22 60,7 58,7 1 445 000 5 270 1 445 000 2 890 000
23 Solgt 104,5 97,3 2 795 000 8 530 2 795 000 5 590 000
24 95,0 90,2 2 645 000 8 040 2 645 000 5 290 000
25 60,7 58,7 1 625 000 5 540 1 625 000 3 250 000
26 104,5 97,3 3 245 000 9 200 3 245 000 6 490 000

Bolig 18

Status: Ledig

BRA: 78,3 m2

P-rom: 72,9 m2

Innskudd: 1 745 000

Felleskost pr. mnd.: 6 220

Fellesgjeld 50%: 1 745 000

Totalpris: 3 490 000

Bolig 19

Status: Ledig

BRA: 60,7 m2

P-rom: 58,7 m2

Innskudd: 1 345 000

Felleskost pr. mnd.: 5 120

Fellesgjeld 50%: 1 345 000

Totalpris: 2 690 000

Bolig 20

Status: Ledig

BRA: 104,5 m2

P-rom: 97,3 m2

Innskudd: 2 645 000

Felleskost pr. mnd.: 8 300

Fellesgjeld 50%: 2 645 000

Totalpris: 5 290 000

Bolig 21

Status: Ledig

BRA: 95,0 m2

P-rom: 90,2 m2

Innskudd: 2 195 000

Felleskost pr. mnd.: 7 360

Fellesgjeld 50%: 2 195 000

Totalpris: 4 390 000

Bolig 22

Status: Ledig

BRA: 60,7 m2

P-rom: 58,7 m2

Innskudd: 1 445 000

Felleskost pr. mnd.: 5 270

Fellesgjeld 50%: 1 445 000

Totalpris: 2 890 000

Bolig 23

Status: Solgt

BRA: 104,5 m2

P-rom: 97,3 m2

Innskudd: 2 795 000

Felleskost pr. mnd.: 8 530

Fellesgjeld 50%: 2 795 000

Totalpris: 5 590 000

Bolig 24

Status: Ledig

BRA: 95,0 m2

P-rom: 90,2 m2

Innskudd: 2 645 000

Felleskost pr. mnd.: 8 040

Fellesgjeld 50%: 2 645 000

Totalpris: 5 290 000

Bolig 25

Status: Ledig

BRA: 60,7 m2

P-rom: 58,7 m2

Innskudd: 1 625 000

Felleskost pr. mnd.: 5 540

Fellesgjeld 50%: 1 625 000

Totalpris: 3 250 000

Bolig 26

Status: Ledig

BRA: 104,5 m2

P-rom: 97,3 m2

Innskudd: 3 245 000

Felleskost pr. mnd.: 9 200

Fellesgjeld 50%: 3 245 000

Totalpris: 6 490 000

Kontakt oss

Kom i kontakt med oss med å sende en e-post