Finn din drømmebolig

Bolig Status BRA P-rom Innskudd Felleskost. pr. mnd. Fellesgjeld 50% Totalpris
1 93,9 87,6 3 195 000 8 840 3 195 000 6 390 000
2 Solgt 94,9 88,7 3 325 000 9 070 3 325 000 6 650 000
3 104,9 97,7 3 595 000 9 740 3 595 000 7 190 000
4 Solgt 124,4 118,0 4 195 000 11 190 4 195 000 8 390 000
5 Solgt 86,9 81,2 2 095 000 6 980 2 095 000 4 190 000
6 Solgt 93,3 89,3 2 300 000 7 470 2 300 000 4 600 000
7 Solgt 104,9 97,7 3 845 000 10 110 3 845 000 7 690 000
8 124,4 118,0 4 475 000 11 610 4 475 000 8 950 000
9 86,9 81,2 2 395 000 7 430 2 395 000 4 790 000
10 93,3 89,3 2 695 000 8 060 2 695 000 5 390 000
11 Solgt 104,9 97,7 4 145 000 10 560 4 145 000 8 290 000
12 Solgt 124,4 118,0 4 745 000 12 010 4 745 000 9 490 000
13 Solgt 86,9 81,2 2 595 000 7 730 2 595 000 5 190 000
14 93,3 89,3 2 945 000 8 440 2 945 000 5 890 000
15 Solgt 94,3 91,2 4 145 000 10 270 4 145 000 8 290 000
16 Solgt 145,1 134,5 6 495 000 15 220 6 495 000 12 990 000
17 Solgt 93,2 89,3 3 345 000 9 030 3 345 000 6 690 000

Bolig 1

Status: Ledig

BRA: 94,4 m2

P-rom: 87,6 m2

Innskudd: 3 195 000

Felleskost pr. mnd.: 8 840

Fellesgjeld 50%: 3 195 000

Totalpris: 6 390 000

 

Bolig 2

Status: Solgt

BRA: 94,9 m2

P-rom: 88,7 m2

Innskudd: 3 325 000

Felleskost pr. mnd.: 9 070

Fellesgjeld 50%: 3 325 000

Totalpris: 6 650 000

 

Bolig 3

Status: Ledig

BRA: 104,9 m2

P-rom: 97,7 m2

Innskudd: 3 595 000

Felleskost pr. mnd.: 9 740

Fellesgjeld 50%: 3 595 000

Totalpris: 7 190 000

 

Bolig 4

Status: Solgt

BRA: 124,4 m2

P-rom: 118,0 m2

Innskudd: 4 195 000

Felleskost pr. mnd.: 11 190

Fellesgjeld 50%: 4 195 000

Totalpris: 8 390 000

 

Bolig 5

Status: Solgt

BRA: 86,9 m2

P-rom: 81,2 m2

Innskudd: 2 095 000

Felleskost pr. mnd.: 6 980

Fellesgjeld 50%: 2 095 000

Totalpris: 4 190 000

 

Bolig 6

Status: Solgt

BRA: 93,3 m2

P-rom: 89,3 m2

Innskudd: 2 300 000

Felleskost pr. mnd.: 7 470

Fellesgjeld 50%: 2 300 000

Totalpris: 4 600 000

 

Bolig 7

Status: Solgt

BRA: 104,9 m2

P-rom: 97,7 m2

Innskudd: 3 845 000

Felleskost pr. mnd.: 10 110

Fellesgjeld 50%: 3 845 000

Totalpris: 7 690 000

 

Bolig 8

Status: Ledig

BRA: 124,4 m2

P-rom: 118,0 m2

Innskudd: 4 475 000

Felleskost pr. mnd.: 11 610

Fellesgjeld 50%: 4 475 000

Totalpris: 8 950 000

 

Bolig 9

Status: Ledig

BRA: 86,9 m2

P-rom: 81,2 m2

Innskudd: 2 395 000

Felleskost pr. mnd.: 7 430

Fellesgjeld 50%: 2 395 000

Totalpris: 4 790 000

 

Bolig 10

Status: Ledig

BRA: 93,3 m2

P-rom: 89,3 m2

Innskudd: 2 695 000

Felleskost pr. mnd.: 8 060

Fellesgjeld 50%: 2 695 000

Totalpris: 5 390 000

 

Bolig 11

Status: Solgt

BRA: 104,9 m2

P-rom: 97,7 m2

Innskudd: 4 145 000

Felleskost pr. mnd.: 10 560

Fellesgjeld 50%: 4 145 000

Totalpris: 8 290 000

 

Bolig 12

Status: Solgt

BRA: 124,4 m2

P-rom: 118,0 m2

Innskudd: 4 745 000

Felleskost pr. mnd.: 12 010

Fellesgjeld 50%: 4 745 000

Totalpris: 9 490 000

 

Bolig 13

Status: Solgt

BRA: 86,9 m2

P-rom: 81,2 m2

Innskudd: 2 595 000

Felleskost pr. mnd.: 7 730

Fellesgjeld 50%: 2 595 000

Totalpris: 5 190 000

 

Bolig 14

Status: Ledig

BRA: 93,3 m2

P-rom: 89,3 m2

Innskudd: 2 945 000

Felleskost pr. mnd.: 8 440

Fellesgjeld 50%: 2 945 000

Totalpris: 5 890 000

 

Bolig 15

Status: Solgt

BRA: 94,3 m2

P-rom: 91,2 m2

Innskudd: 4 145 000

Felleskost pr. mnd.: 10 270

Fellesgjeld 50%: 4 145 000

Totalpris: 8 290 000

 

Bolig 16

Status: Ledig

BRA: 145,1 m2

P-rom: 134,5 m2

Innskudd: 6 495 000

Felleskost pr. mnd.: 15 220

Fellesgjeld 50%: 6 495 000

Totalpris: 12 990 000

 

Bolig 17

Status: Ledig

BRA: 93,2 m2

P-rom: 89,3 m2

Innskudd: 3 345 000

Felleskost pr. mnd.: 9 030

Fellesgjeld 50%: 3 345 000

Totalpris: 6 690 000

Kontakt oss

Kom i kontakt med oss med å sende en e-post