osebakken_park-number-bygg-c

  Medlem i PBBL

  JaNei

  Ønsker leilighet nr. ( i nummerert rekkefølge):

  Meld forkjøpsrett her

  Undertegnede søker med dette om kjøp av andel i Osebakken Park II borettslag. Søknaden er ikke bindende før en eventuell kjøpekontrakt er signert. Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsansiennitet i PBBL. Medlemskap kan tegnes hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap.

  Frist for å melde forkjøpsrett er tirsdag 22. juni 2021 klokken 12.00.

  Frist for å melde forkjøpsrett er tirsdag 22. juni 2021 klokken 12.00.

  Meld forkjøpsrett her

  Undertegnede søker med dette om kjøp av andel i Osebakken Park II borettslag. Søknaden er ikke bindende før en eventuell kjøpekontrakt er signert. Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsansiennitet i PBBL. Medlemskap kan tegnes hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap.

  Frist for å melde forkjøpsrett er tirsdag 22. juni 2021 klokken 12.00.

  Frist for å melde forkjøpsrett er tirsdag 22. juni 2021 klokken 12.00.

   Medlem i PBBL

   JaNei

   Ønsker leilighet nr. ( i nummerert rekkefølge):

   Kontakt oss

   Kom i kontakt med oss med å sende en e-post