bolignr

Meld forkjøpsrett her

Undertegnede søker med dette om kjøp av andel i Osebakken Park borettslag. Søknaden er ikke bindende før en eventuell kjøpekontrakt er signert. Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsansiennitet i PBBL. Medlemskap kan tegnes hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap.

Frist for å melde forkjøpsrett er tirsdag 19. januar 2021 klokken 12.00.

    Medlem i PBBL
    JaNei    Ønsker leilighet nr. ( i nummerert rekkefølge):


    Kontakt oss

    Kom i kontakt med oss med å sende en e-post